Продажби в момента няма ! Това е само пример !!

Частен съдебен изпълнител:... рег №769

Район на действие:....

Кантора:.....

Телефон:...

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №:.........

ОБЯВЛЕНИЕ №:.....

Съдържание на обявата:...